Close
Izvēlieties valodu
Rīga Rīga
Latvija
Rīga
Ukraina
Kijeva
Baltkrievija
Minska
Čehija
Prāga Brno
Slovākija
Bratislava
Amerikas Savienotās Valstis
Ņujorka
Uzdāvināt uzkopšanu Uzdāvināt uzkopšanu
Uzdāvināt uzkopšanu Uzdāvināt uzkopšanu
Latvija
Ukraina
Baltkrievija
Čehija
Slovākija
Amerikas Savienotās Valstis

PRIVĀTUMA POLITIKA

Kam paredzēts šis dokuments?

Privātuma politika (PP) – noteikumi, kurus mēs ievērojam darbā ar mājas lapas www.cleanwhale.lv (turpmāk Mājas lapa) lietotāju personas datiem. Mēs cienām Jūsu privātumu un šī PP sniedz skaidrojumu, kas notiek ar Jūsu datiem, kurus esat mums uzticējuši, apmeklējot mūsu mājas lapu vai piedalāties Privacy Day.

Sāksim ar pamata skaidrojumiem

Personas dati (PD) – jebkura informācija, kura attiecas un fiziskas personas identifikāciju.

Personas datu apstrāde – jebkuras darbības ar personas datiem, ieskaitot to iegūšanu, reģistrāciju, datu ievadi, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, sniegšanu, paziņošanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu.

Datu Subjekta piekrišana

– Lietotāja brīva un viennozīmīga personīgās gribas izpaušana, ar kuru viņš/viņa dod piekrišanu savu personīgo datu apstrādei norādītajam mērķim.

Leģitīmā interese – viens no pamatiem personas datu apstrādei. Mūsu interese konkrētajā gadījumā ir balstīta uz kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, ar nosacījumu, ka subjekta intereses, tiesības un brīvība ir prioritātē.

KAS ir KAS?

SIA "Valis IT" – Personas datu kontrolieris (Data controller) – patstāvīgi vai sadarbībā ar citiem nosaka apstrādes līdzekļus un mērķi, kā arī sniedz pieeju personas datiem.

Mājas lapas darba efektivitātei mēs izmantojam apakšuzņēmumu servisus, kas ir Datu procesori (Data processor), t.i. fiziska vai juridiska persona, aģentūra vai cita organizācija, kas datu kontroliera uzdevumā veic personas datu apstrādi. Tie ir hostinga servisi, pastu serviss, informācijas izsūtīšanas serviss, apmeklējumu statistikas servisi, lietotājvārdu servisi (facebook, google, telegram).

Lietotājs – fiziska persona (datu subjekts), kas no 16 gadu vecuma lieto Mājas lapu un var būt tieši vai netieši identificēta, izmantojot datus, kas glabājas datu apstrādes sistēmā.

Mūsu pamatprincipi

Veicot Jūsu personas datu apstrādi, pamatojamies uz Eiropas Savienības Regulām par personas datu aizsardzību (GDPR). Jūsu tiesības un likumīgo interešu aizsardzība ir mūsu prioritāte.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatnes (Cookies) – tā ir neliela datu virkne, kas izveidojas un tiek saglabāta lietotāja (klienta) ierīcē (dators, planšetdators, telefons u.c.), apmeklējot/ caurskatot Mājas lapu kitt.by. Sīkdatnes tiek izmantotas lietotāju uzstādījumu saglabāšanai, apmeklējumu statistikai un citiem līdzīgiem mērķiem. Jūs varat jebkurā laikā dzēst saglabātas sīkdatnes savas ierīces uzstādījumos.

Datu drošība un atrašanas vieta

Datu apstrāde notiek uz Baltkrievijas teritorijas, izņemot datu apstrādes servisus no malas, kā piemērām, Telegram lietotājvārdam, Gmail vai MailChimp materiālu sūtīšanas nodrošināšanai. Mūsu darbā izmantojam visus nepieciešamos tehniskos un administratīvus pasākumus datu aizsardzības nodrošināšanai.

Personas dati var tikt nodoti trešajām personām bez Lietotāja/ Dalībnieka piekrišanas atbilstoši likuma prasībām. Bērnu personas dati – Mūsu Mājas lapa ir paredzēta maksimāli plašai auditorijai, mūsu mērķauditorija nav bērni kas ir jaunāki par 16 gadiem. Mēs nevācam informāciju par mājas lapas apmeklētāju vecumu. Ja Jūs esat bērna vecāki vai aizbildnis, kuru personas dati kaut kādā veidā ir nonākuši mūsu Mājas lapā, lūdzam nekavējoties sazināties ar mums un šī informācija tiks dzēsta.

Kādi dati tiek izmantoti

Dati, kas tiek sniegti reģistrācijas formā konta izveidošanai vai veicot pasūtījumu. Vārds, e-pasta adrese, adrese (ielas nosaukums, mājas numurs, dzīvokļa numurs, korpuss, stāvs, durvju kods kāpņu telpā), konti sociālajos tīklos vai Messenger programmās (facebook, google, telegram).

Mērķis

Sniegt lietotājam ērti lietojamu kontu. Automātisku adreses lauka aizpildīšanu veicot jaunu pasūtījumu. Iepriekšējo pasūtījumu saraksts un servisa lietošanas statistika. Reklāmas materiālu izsūtīšana.

Pamatojums – Dalībnieka piekrišana

Glabāšanas termiņš – dalībnieku vārdi un pasta adreses, kuri vēlas saņemt mūsu materiālus tiks uzglabāti līdz brīdim, kamēr dalībnieks izrādīs savu vēlmi atteikties no minēto materiālu saņemšanas. Kas: Informācija, kas tiek iegūta ar sīkdatņu palīdzību.

Mērķis: Sīkdatņu statistikas veidošana. Statistikai mēs izmantojam – Google Analytics. Mums ir svarīgi zināt, kā lasa mūsu Mājas lapu un ko nepieciešams mainīt vai uzlabot. Uz šo datu pamata mēs varam secināt par mūsu auditorijas skaitu, kā arī varam plānot servisa uzlabošanu. Izmantojam Facebook pikseļus ir iespēja saprast apmeklētāju uzvedības paradumus plānotajās reklāmas kampaņās.

Lūdzam iepazīties ar:

Google konfidencialitātes politiku Facebook Cookie Policy Pamatojums: Dalībnieka piekrišana Glabāšanas termiņš: Pamatojoties uz: Google konfidencialitātes politiku Facebook Cookie Policy

Atsauces uz citiem avotiem

Mājas lapā var atrasties atsauces uz ārējām mājas lapām vai arī integrēto saturu (embedded content), kā piemērām video YouTube, SlideShare prezentācijas. Mijiedarbībā ar integrēto saturu ārējās mājas lapas arī var apstrādāt Jūsu personas datus. Mēs nevaram kontrolēt ārējo mājas lapu saturu un neatbildam par tām. Praksē šīs mājas lapas arī vadās pēc savas privātuma politikas.

Lietotāju un Dalībnieku tiesības

Jums ir tiesības:

  • Zināt kādus Jūsu personas datus mēs uzglabājam.
  • Veikt izmaiņas savos personas datos, ja tie ir nepareizi vai kaut kas trūkst.
  • Atsaukt savu piekrišanu datu saņemšanai un apstrādei, kā arī pieprasīt to dzēšanu.
  • Iesniegt mums pretenziju, ja uzskatāt, ka ir aizskartas Jūsu tiesības un intereses. Mēs centīsimies izdarīt visu iespējamo lai novērst pretenzijas iemeslu.

Politikas atjaunošana

Mums ir tiesības jebkurā brīdī veikt izmaiņas PP, teksta sākumā tiks ielikta atzīme par dokumenta versiju un datumu, no kura izmaiņas stājušās spēkā. Turpinot izmantot mājas lapu Lietotājs piekrīt jaunajai PP. Gadījumā, ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām, viņam ir tiesības nekavējoties atteikties no Mājas lapas pakalpojumiem un pieprasīt dzēst savus PD.

Kontaktinformācija

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kas saistīti ar personas datu privātumu, varat rakstīt mums uz e-pastu [email protected]. Garantējam atbildēt tuvākajā laikā, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pēc jautājumu saņemšanas. Trešo personu piekļuve sarakstei ir ierobežota un nevar tikt atklāta bez Jūsu rakstiskas piekrišanas.

Piezīme: Šo politiku izstrādāja Informācijas Privātuma Skolas Grupa Nr. 3 (Minska), nodarbību laikā “Tiesības uz informāciju datu apstrādei” un apstrādāta ar ekspertu palīdzību Human Constanta.